טופס FBAR
טופס זה נדרש כל אזרח אמריקאי למלא במידה והחזיק בחשבון פיננסי כל שהוא מחוץ לארה”ב במידה והיה בכל חשבונותיו סכום השווה ליותר מ10,000 דולר בבת אחת (אפילו פעם בודדת במהלך השנה).
חשבון פיננסי כולל בתוכו
חשבון בנק, קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, קופת גמל, תיק השקעות ועוד…

קנס על אי דיווח
הינו גבוה ויכול להגיע לסך חמישים אחוז מהסכום הכי גבוה שהיה בבנק במהלך השנה ובנוסף רישומים פליליים, מי שמקדים לדווח לפני שהרשויות האמריקאיות להלבנת הון ורשות המיסים הגיעו אליו ומסביר להם מדוע לא דיווח עד כה, לא יחויב בקנס ולא ירשם לו רישום פלילי.
לאחרונה ישראלים רבים שהינם גם בעלי אזרחות אמריקאית התבקשו ע”י הבנקים בישראל לחתום על טופס W9 ולספק את ה- Social security שלהם ולחתום על כתב ויתור סודיות על מנת שבנקים בישראל בסיוע משרד האוצר הישראלי יוכלו לדווח לרשויות האמריקאיות על הנעשה בחשבון הבנק
בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי חוק ה- Foreign Account Tax Compliance Act שמטרתו למנוע התחמקות מתשלום מס ע”י אמריקאים המנהלים חשבונות מחוץ לגבולות ארה”ב
חתימת הרשויות בישראל על יישום חוקי ה-FATCA בישראל, לפיו הבנקים יעבירו את המידע על חשבונותיהם של המחזיקים באזרחות אמריקאית למשרד האוצר הישראלי והוא יעביר באופן מסודר לרשות המיסים האמריקאית
משמעותו של שיתוף פעולה זה הוא כי חשבונותיהם של בעלי אזרחות אמריקאית יהיו חשופים לעיני רשות המיסים האמריקאית ובמקדם או במאוחר הם עשויים להגיע לכל אחד של דיווח

“גילוי מרצון”
רשות המיסים האמריקאית נותנת אפשרות לדווח על המיסים מרצון ולהימנע מקנסות ורישומים פליליים מומלץ למלא את טופס ה-FBAR בעזרת אנשי מקצוע לדיווח מדויק

תגובות

תגובות