אזרחות אמריקאית לילדים

בתנאים מסוימים רשאי אזרח ארה"ב לפנות לקונסוליות ארה"ב בעולם להגיש בקשה לרישום ילדו הנולד מחוץ לגבולות ארה"ב כאזרח אמריקאי, כל זאת בתנאי שיוכל להוכיח כי שהה (ההורה) בארה"ב , חמש שנים או יותר כאשר לפחות שנתיים היו מעל גיל 14 ( החל מנובמבר 1986.)
לפני 1986 החוק קבע תנאים שונים ותקופות שונות כאשר הזכות לילדי אזרחי ארה"ב ניתנה למי שיכל להוכיח כי ההורה שהה בארה"ב לתקופה של עשר שנים מתוכם חמש שנים לפחות היו מעל גיל 14 . תאריך הלידה של הילד המבקש לקבל אזרחות הוא הקובע איזה חוק יחול עליו לעניין זכאותו לאזרחות . ההוכחה שנידרש להציג הינה מהותית ובלעדיה לא יוכר הילד כאזרח.
Child Citizenship Act המוכר גם כ"חוק הסבא"
אחרי חקיקת חוק הילד בשנת 2000 נקבע כי במקרים בהם האזרח אינו עומד בקריטריונים שנקבעו בחוק הקודם משנת 1986 , לחלופין ניתן להגיש בקשה לקבלת אזרחות עבור הילד באמצעות רשויות ההגירה בארה"ב בעקבות שהייתם של הסבא או הסבתא בתנאי שאחד מהם עומד בקריטריונים של החוק. החל מחקיקת החוק בשנת 2000 חייבים להשלים את פרוצדורת האזרחות בטרם יגיע הילד לגיל 18 . הליך הזדהות הסבים מתבצע רק במדינות בארה"ב ולא בפני קונסול ארה"ב בחו"ל, בסוף פרוצדורת הזדהות הסב על ההורה האזרח להגיע עם הילד למשרד רשויות ההגירה ארה"ב אליו הוא מוזמן לשם קבלת האזרחות (אין צורך להגיע עם הסב או הסבתא).
על פי רוב מונפקת תעודת אזרחות במקום ( לעיתים יתכנו עיכובים ) .
החוק משנת 2000 פתח דרך נוספת לקבלת ילדי אזרחי ארה"ב שלא עומדים בתנאי החוק המוזכרים לעיל . בתנאים מסוימים, ילד הנכנס לארצות הברית כתושב קבע בליווי ההורה האזרח מקבל אזרחות. ילד מאומץ של אזרח ארה"ב יוכל לקבל אזרחות ע"י כך בהליך מהיר זה.
ילד המקבל אזרחות באחת מהדרכים המוזכרות לעיל יוכל להגיש בקשה לקבלת דרכון בארה"ב או בקונסולית ארה"ב בעולם

דילוג לתוכן