FBAR

שירות מילוי והגשת טופס FBAR – דיווח מקיף ומדויק על כספיך כתושב ארה"ב – בהתאם לדרישת משרד האוצר האמריקאי!

אם אתה: אזרח אמריקאי בעל גרין קארד שותף או בעל נכסים פיננסיים בחברה אמריקאית יזם או משקיע בנדל"ן בארה"ב ואתה מתגורר בישראל…

אתה מחויב לדווח לשלטונות ארה"ב על כספיך מעל ל-$10,000 המוחזקים בבנק זר, מחוץ לגבולות ארה"ב.

US Benefits, מומחית להטבות הממשל האמריקני לאזרחי ארה"ב המתגוררים בארץ, תדאג לבצע עבורך את ההליך – בצורה יסודית, מלאה ומהירה!

מה נדרש ממך ולמה חשוב שנעשה זאת עבורך?

דיווח לשלטונות ארה"ב על כל סכום מעל $10,000 המוחזק בבנק זר – מתבצע באמצעות טופס:Fincen Form 114 המכונה גם: FBAR – Report of Foreign Bank and Financial Accounts, והוא חייב להיעשות:

• בצורה מקיפה ומלאה (בלי להחסיר אף הכנסה) • באופן שוטף – כל שנה! (בלי לשכוח) • בדיוק בזמן עד 15.4 עם הארכה אוטומטית עד 15.10

אחרת… עלולה ממשלת ארה"ב להטיל עליך קנסות כבדים בשווי של עד 50% מהרכוש שבחשבונות אלה!

המומחים של US Benefits ידאגו למלא ולהגיש עבורך את דוח Fincen Form 114 (90-22.1) FBAR ביסודיות, ובזמן! ואף לעקוב אחר קבלתו בארה"ב, וגם…

נבצע בדיקה מקיפה לאיתור של כספיך – לדיווח מלא ותקין נאסוף את המידע עבורך מדפי הבנק שלך (במידה ותזדקק) נסייע לך במילוי טופס 1040 (דו"ח מס שנתי לתושב ארה"ב) במידת הצורך, נגיש עבורך דיווח גם עבור שנים שטרם דווחו השירות כולו מלווה בייעוץ רו"ח מהמובילים בארה"ב מתוך ניסיון של שנים והכרות מעמיקה של החוקים והעדכונים בחוק

את השירות הזה אנו מעניקים ללקוחותינו, באופן שוטף, מדי שנה – על מנת להגן עליהם מפני קנסות ואובדן כספים!

אילו מכספיך מחויבים בדיווח שנתי?

כספים הנמצאים בבנק זר – מחוץ לארה"ב! $ קרנות פנסיה, וקופות גמל וקרנות השתלמות $ משכורת שכירים $ רווחים מעסק עצמאי $ השקעות בחו"ל – נדל"ן או פיננסיות $ חשבונות בנק בישראל, ריביות, דיבידנדים, מניות וכו' $ הכנסות משכר דירה $ קצבאות מיוחדות (ביטוח לאומי וכדומה) $ כל הכנסה מנכס הנמצא מחוץ לארה"ב ובארה"ב $ הכנסות מ-1099, 1098 ו-B1099 $ ועוד

"לא ידעתי" זה כבר לא תירוץ! בשנים האחרונות עובדת ממשלת ארה"ב בצמידות עם הבנקים בישראל, המקפידים לאתר את אזרחי ארה"ב – תושבי ישראל, ולהחתים אותם על טפסים שונים, ביניהם W9 המסביר, באופן ברור, על חובת הדיווח שחלה על הבנקים אודות הנתונים של אזרחי ארה"ב לקוחותיהם (Facta).

זכור! הקנסות עקב אי דיווח בזמן, באמצעות טופס FBAR, יכולים להגיע לעד 50% מגובה הסכומים בחשבונות השונים שלך!

הורד את חוברת הדרכה FBAR

הזן את הפרטים שלך כדי להוריד את המדריך המלא בחינם להגשת את FBAR

דילוג לתוכן