שאלות נפוצות

בהחלט אפשר לבד. אלא שהתהליך כולו סבוך, החוק כולל סעיפים ותתי סעיפים המשתנים מידי תקופה, ואף נתונים לפרשנות. יש מקרים בהם טעות כתיב של A או E עוצרת את התהליך כולו; והיו אף סיפורים, בהם פקידי ה-IRS עצמם לא היו מודעים לדקויות החוק. אשר על כן מומלץ להגיש את הבקשה דרך משרד מנוסה ומקצועי, המכיר את הנהלים על בוריים. זה חוסך זמן, וגם מרויח לכם את מלוא ההטבות.
להוריד טפסים מאתר ה-IRS, ולשלוח בצירוף המסמכים הרלוונטיים כמפורט כאן. מומלץ לקבוע פגישה עם U.S.Benefits על מנת להבטיח שאתם מגישים את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים כראוי. U.S.Benefits תטפל בבקשה עבורכם מול רשויות ה-IRS, ובמידה ונדרש תסדיר את אזרחותכם. כל זאת במקצועיות ובמהירות לשביעות רצונכם המלאה.
טיסה לארה"ב נדרשת כאשר רק הורה אחד הינו אזרח ארה"ב, אך לא התגורר בארה"ב, או שהתגורר בה ועזב אותה טרם היותו בן 16. הילדים ידרשו לטוס לארה"ב טיסה חד פעמית לצורך קבלת אזרחותם.
אכן כן. מומלץ לפנות ל- U.S.Benefits עם הטפסים הרלוונטים כמפורט כאן, על מנת להבטיח שאתם מגישים את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים כראוי. U.S.Benefits תסדיר עבור ילדיכם את הליך קבלת האזרחות מא' ועד ת', בהמשך יגיעו ההטבות בדואר.
יתכן. אם הינך עונה על הקריטריונים המפורטים בחוק, תהיה זכאי. תוכל לבדוק זאת באתר שגרירות ארה"ב בישראל. לחילופין תוכל לפנות ל-U.S.Benefits לבירור זכאותך. באם הינך זכאי, תסדיר U.S.Benefits עבורך ועבור ילדיך את הליך קבלת האזרחות מא' ועד ת'. אתם תידרשו רק לטוס לארה"ב ולקבל את האזרחות עבור הילדים. אתה עצמך תוכל לקבל את האזרחות כאן בארץ. בהמשך יגיעו ההטבות.
בין שלושה שבועות – עד כמה חודשים. תלוי מאוד ביעילות של IRS בביצוע הבדיקה
אכן, יתכן שתפסיד יותר משתרויח. אבל אי אפשר לדעת. לכן מומלץ לקבוע פגישה עם U.S.Benefits לצורך בדיקת זכויותיך מול חובותיך.
דילוג לתוכן